Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 2. březnu 2020

02/03/20

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Přílohy Informační zpráva hydrologická situace k 2.3.2020 (PDF, 1 MB) Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 28.2.2020 (PDF, 430 KB)

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality