Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace o podpoře lesního hospodářství a myslivosti

02/03/20

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednicím níže uvedených ekonomických nástrojů. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto dotační programy: finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů) finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích finanční příspěvky […]

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednicím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto dotační programy:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích (z rozpočtu MZe i z rozpočtu krajů)
  • finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti
  • úhrady nákladů podle lesního zákona
  • služby poskytované vlastníkům lesů
  • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
  • vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobnější aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí naleznete v přiloženém souboru (uvedené skutečnosti platí k 1. březnu 2020).

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví