Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

11/02/20

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1581425165748.pdf

Zařazeno v Aktuality, Dotace