Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s pro operaci 19.2.1. v PRV

23/01/20

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1579765358800.pdf

Zařazeno v Aktuality