Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti.

31/01/20

Novela vyhlášky upravuje zejména vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce a další podrobnější technické podmínky v souvislosti s prováděním některých činností podle plemenářského zákona. Novela nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2020. Úplné znění vyhlášky je dostupné v následujícím odkazu. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-448

Novela vyhlášky upravuje zejména vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce a další podrobnější technické podmínky v souvislosti s prováděním některých činností podle plemenářského zákona.

Novela nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2020.

Úplné znění vyhlášky je dostupné v následujícím odkazu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-448

Zařazeno v Aktuality