Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kursy k získání odborné způsobilosti – pokusy – a DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

03/01/20

Informace o kursech podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Kursy k získání osvědčení o způsobilosti podle § 15d odst. 3 (navrhování pokusů a projektů pokusů), podle § 15d odst. 4 (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) a podle § 15e […]

Informace o kursech podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Kursy k získání osvědčení o způsobilosti podle § 15d odst. 3 (navrhování pokusů a projektů pokusů), podle § 15d odst. 4 (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) a podle § 15e (prodloužení doby platnosti osvědčení) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v pořádají Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Kursy k získání osvědčení o způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů mohou (zjednodušeně řečeno) absolvovat pouze lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů se zaměřením na zvířata. Na základě získaného osvědčení mohou tyto osoby provádět také pokusy na pokusných zvířatech, pečovat o pokusná zvířata a usmrcovat je.

Pro absolvování kursu k získání osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat není požadováno žádné předchozí specializované vzdělání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dne 1. března 2020 končí sedmiletá platnost osvědčení prvním absolventům kursů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a dne 22. března 2020 končí sedmiletá platnost osvědčení prvním absolventům kursů podle § 15d odst. 4 zákona.

Před 7 lety, tedy v roce 2013, absolvovalo kursy podle § 15d odst. 3 zákona (projekty pokusů) 154 osob a kursy podle § 15d odst. 4 zákona (provádění pokusů) 25 osob. Doporučujeme zkontrolovat dobu platnosti osvědčení, a pokud se blíží její ukončení, ABSOLVOVAT PRODLUŽOVACÍ KURS PŘED UPLYNUTÍM PLATNOSTI OSVĚDČENÍ (maximálně 1 rok), JINAK OSVĚDČENÍ DEFINITIVNĚ POZBUDE PLATNOST a pro práci s pokusnými zvířaty bude nutné absolvovat celý základní týdenní kurs. Výjimky nejsou možné.

V únoru 2020 budou zahájeny jednodenní prodlužovací kursy podle § 15e zákona. Ohledně termínů kursů doporučujeme sledovat webové stránky pořadatelů výše na této stránce.

Upozorňujeme také na to, že zájemci o absolvování prodlužovacího kursu jsou povinni při přihlašování předložit kopii svého osvědčení, kterému se blíží ukončení platnosti

Zařazeno v Aktuality