Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

18/12/19

Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Změna se týká přechodných ustanovení, v rámci kterých došlo k sjednocení způsobu podávání Žádostí o platbu pro všechna kola příjmu žádostí, žadatelé z 1. – […]

Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Změna se týká přechodných ustanovení, v rámci kterých došlo k sjednocení způsobu podávání Žádostí o platbu pro všechna kola příjmu žádostí, žadatelé z 1. – 4. kola příjmu tak již nebudou muset písemně dokládat POTVRZENÍ O PŘIJETÍ.

Dále je pro všechna kola zpětně zmírněna sazba finanční opravy č. 23 za umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo s Příručkou pro zadávání zakázek. Původní výše sazby činila 25 % z ceny původní zakázky, nová výše sazby činí 25 % z dotace na zakázku.

Obecné podmínky Pravidel v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
2014–2020.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Dotace