Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení ÚKZÚZ – blýskavka kukuřičná

25/11/19

Informace ÚZKZÚZ

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu blýskavky kukuřičné – Spodoptera frugiperda (Smith).

Přílohy

Zařazeno v Aktuality