Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Směnný kurz v roce 2014

10/01/14
smf

Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova. Zdroj: EUR Lex

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014

Evropská komise zveřejnila první kurz pro rok 2014, který je 27,481 Kč/euro. 

Směnným kurzem pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje enkova. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:
  • II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)
  • II.1.2.1. Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě
  • II.1.3.    Agroenvironmentální opatření
  • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy
  • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů
Směnný kurz pro rok 2013 byl 25,218 CZK/EUR
Zdroj: EUR-lex, upravil FS 

Zařazeno v Aktuality, Dotace, ekonomika