Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obce získají po roce 2014 dotace z operačních fondů

26/04/13
smf

Informace MZe.

Obce získají po roce 2014 dotace z operačních fondů
    Dotační zdroje pro obce se po roce 2014 změní. Přibližně 300 milionů eur, o které byl snížen Program rozvoje venkova (PRV), bude možné čerpat dál, ale z programů kohezní politiky. Peníze však budou i nadále určené na rozvoj obcí.
Přibližně 300 milionů eur, o které mohly dosud obce žádat z PRV, bude po roce 2014 rozděleno do operačních programů v rámci kohezní politiky. Ministerstvo zemědělství chce z PRV podporovat zejména potřeby venkova, které jsou bezprostředně spojené se zajištěním udržitelného hospodaření v krajině.
„Obce o dotace nepřijdou, jenom je získají z jiných zdrojů, 300 milionů eur by se mělo přemístit do programů zejména Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Pro žadatele, kterými jsou často obce, to bude navíc administrativně přehlednější,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
    Žadatelé mohou získat dotace na občanské vybavení z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Peníze na vysokorychlostní internet poskytne Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Na výstavbu vodohospodářské infrastruktury by měl přispívat Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.
  „Žadatelé dosud často nevěděli, do kterého programu spadají. Po přesunutí peněz do operačních programů pro ně bude jednodušší zjistit, odkud můžou dotace získat, neboť například vodohospodářskou infrastrukturu, bychom mohli v budoucnu podle mého návrhu podporovat z jednoho fondu. Jeho proplácení by zajistila platební agentura Státní zemědělský intervenční fond,“ uvedl ministr Petr Bendl.
   Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 připravuje Ministerstvo zemědělství se zástupci ostatních resortů a řídí se také zkušenostmi nestátních organizací, jako jsou například Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Národní síť Místních akčních skupin ČR.
  Navržený rozpočet PRV bude kvůli krácení v letech 2014 až 2020 nižší. Dosáhne přibližně 2,8 miliardy eur (v probíhajícím období je to asi 3,6 miliardy eur). Dalších nejméně 300 milionů eur ale dostanou obce prostřednictvím ostatních programů z kohezní politiky.
    PRV patří mezi programy EU, které se daří České republice velmi dobře využívat.  V právě končícím sedmiletém cyklu PRV měla ČR k dispozici celkem 3,6 miliardy korun, z této částky už český venkov dostal více než 72 %, dalších 14 % bude proplaceno v dohledné době.
Jan Žáček, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
zdroj: MZe ČR, 25.04.2013

Zařazeno v Dotace, Obce a venkov, Venkov