Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodaj venkova č. 1/2013

12/01/13
smf

Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR – 1/2013.

 

Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR – 1/2013

V 1. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
– Vítězové Vesnice roku 2012 se tradičně sešli v adventní Praze
– ČR je místopředsednickou zemí ELARD – Evropské asociace LEADER pro rozvoje venkova
– SPOV ČR na valné hromadě: Partneři potvrdili přátelské vztahy, smutnění z nedobrého výhledu POV v krajích
– „Jsem jedinou obyvatelkou své vesnice Pohoří na Šumavě. A chtěla bych jí pomoci vrátit život.“ Rozhovor s Blankou  
    Milfaitovou z novohradské manufaktury Naše dobroty
– Obce usilující o energetickou soběstačnost zakládají klub
– SZIF převzal agentury pro zemědělství a venkov
– Svaz měst a obcí vyzval vládu, aby zachovala stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!
– Jeseníky mají své originální zážitky certifikované jako první v ČR