Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rybníky

28/01/13
smf

Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží:zdroj: MZe

Rybníky
Cílem programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007–2013.
Bližší informace najdete Z D E.

Zařazeno v Aktuality, Dotace