Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kurz:"Základy krmivářství 2013"

11/01/13
smf

Kurz je určený především privátním zemědělským poradcům.

Kurz:"Základy krmivářství 2013"

Kurz je určený především privátním zemědělským poradcům.
 Společnost mladých agrárníků České republiky a Ústav výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně pořádá již 11. ročník kurzu celoživotního vzdělávání v oblasti výživy a krmení hospodářských a domácích zvířat; výroby, konzervace a skladování krmiv; využití laboratorních metod; krmivářské legislativy a možností získávání dotací v zemědělství.
Garanty jednotlivých učebních dnů jsou: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. a Ing. Petr Mareš, Ph.D.
Kurz je organizován ve formě jednodenních bloků probíhajících vždy poslední pátek v měsíci (od 9 do 16 hodin). Každý blok je věnován jednomu tématu.
 

Zařazeno v Poradenství, Semináře