Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Venkovské noviny -říjen 2012

16/10/12
smf

Vyšly venkovské noviny.

 

Aktuální číslo venkovských novin  najdete na http://www.venkovskenoviny.cz/dat/vyd/venkovske_noviny_2012_08.pdf  

Jedná se o souhrnné vydání. Novinky z českého a moravského venkova najít každý den přímo na webu http://www.venkovskenoviny.cz

Z obsahu vybíráme:

Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný
analytický přehled … strana 2

Výzva pro příjem žádostí – nové opatření Programu rozvoje
venkova III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění … strana 3

Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování menších
měst a obcí … strana 5

Aktuální návrh Dohody o partnerství pro roky 2014 až 2020 –
Vymezení programů pro efektivní čerpání fondů EU… strana 9

Závery z rokovania VII. Fóra Vidieckeho parlamentu 2012 v
Mošovciach … strana 16

Kandidáti na hejtmany požadují konec objíždění zpoplatněných
úseků a chtějí konkurenci na železnici… strany 21 a 22

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012… strana 23