Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stanovení sazby SAPS 2012

09/10/12
smf

Informace SZIF.

Stanovení sazby SAPS 2012

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 5 387,30 Kč na hektar zemědělské půdy.
Rozhodnutí na platbu SAPS budou vydávána od 8. 10. 2012.
V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb a to od 16. 10. 2012 ve výši 50 %. Zálohy budou vypláceny okamžitě bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky budou vypláceny od 1. 12. 2012.
Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2013.
Ing. Vítězslav Vopava
ředitel odboru PP a environmentálních podpor
zdroj: www.szif.cz

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby