Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Lesy ČR obnovují historickou protipožární hlásku v lesích u Slatiňan na Chrudimsku

20/10/12

Lesy ČR obnovují historickou protipožární hlásku v lesích u Slatiňan na Chrudimsku

Lesy ČR obnovují historickou protipožární hlásku
v lesích u Slatiňan na Chrudimsku
 
Hradec Králové, 17. října 2012 – Lesy ČR v nejbližších dnech zahájí rekonstrukci historického objektu bývalé protipožární hlásky v turisty velmi vyhledávané lokalitě na Chlumu, nedaleko města Slatiňany, v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji. Lesy ČR se rozhodly tuto významnou, více než 100 let starou regionální památku obnovit, neboť patří do souboru památkově chráněných objektů navazujících na Krajinnou památkovou zónu Slatiňansko-Slavicko. Památka bude opravena ještě letos a to podle projektu zadaného Mikroregionem Chrudimsko, jehož významným členem je i město Slatiňany, které záměr Lesů ČR rekonstruovat bývalou hlásku vítá a podporuje. Památka bude po dokončení rekonstrukce veřejnosti volně přístupná.
 
Pro rekonstrukci hlásky budou využity materiály, které dotvoří původní charakter stavby kámen a dřevo. Na provedení rekonstrukce proběhla veřejná soutěž, přesné náklady na rekonstrukci budou známy po vyhodnocení soutěže koncem tohoto týdne.
 
Stavba hlásky je přímo propojena s turistickými okruhy navazujícími na slatiňanský zámek a další  turisty hojně navštěvované stavby jako je Kočičí hrádek nebo Naučná stezka kolem Kochánovických rybníků. V sousedství se navíc nachází komplex Rekreačních lesů Podhůra. Nedaleko slatiňanského zámku je možné nově navštívit i muzeum starokladrubských koní a to v objektu nazývaném Švýcárna.
 
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz
Poznámky pro editory:
·         Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
·         Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.