Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře z cyklu „Trendy pícninářství a krmivářství“ a exkurze

15/05/12
smf

Mendelova univerzita v Brně a Institut celoživotního vzdělávání pořádají 21., 22., 31. 5. a 1. 6. 2012 semináře a exkurze na Vysočině a v Žamberku. Zdroj: Agronavigator

Semináře z cyklu „Trendy pícninářství a krmivářství“ a exkurze

Mendelova univerzita v Brně a Institut celoživotního vzdělávání pořádají 21., 22., 31. 5. a 1. 6. 2012 semináře a exkurze na Vysočině a v Žamberku.
Cílem jednotlivých přednášek je zvýšit informovanost o nových metodách, postupech a technologiích spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská zvířata. Jsou určené pro zaměstnance a vedoucí pracovníky zemědělských podniků a farem, výrobců daných technologií a pro pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí v daných oborech. Celkem je realizováno pět přednášek zaměřených na zajištění hygienicky nezávadných krmiv při zdárném udržení dobrého zdravotního stavu zvířat chovaných volně na pastvinách, či v uzavřených stájích. Vybraná témata týkající se údržby trvalých travních porostů, postupů při konzervaci krmiv a hodnocení kvality směsných krmných dávek jsou doplněny exkurzemi v praktických podmínkách farem.
 
Termíny – témata
21. 5. 2012 Možnosti zlepšení kvality a hygienické jakosti konzervovaných krmiv (Hotel U Raušů, Velká Bíteš)
22. 5. 2012 Exkurze do školní výzkumné stanice Vatín (u Žďáru nad Sázavou)
31. 5. 2012 Údržba trvalých travních porostů a jejich vztah k zdravotnímu stavu zvířat, systémy pastvy zvířat (Žamberk)
 1.  6. 2012 Exkurze Žamberk
 
Kontakty
Ing. Pavla Štěpánková, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
tel. 545 135 227, pavla.stepankova@mendelu.cz,
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Tel. 545 133 155, zdenek.havlicek@mendelu.cz
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz