Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Trendy pícninářství a krmivářství

07/02/12

Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pořádá v únoru, březnu a květnu seriál přednášek, za podpory programu Rozvoje venkova.

Přednášky jsou zaměřené na nové metody, postupy a technologie spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská zvířata. Plánováno je celkem pět přenášek, poslední dvě budou doplněny exkurzemi. I když přednášky na sebe navazují, lze se zúčastnit pouze některé z nich.
Zatím jsou stanoveny témata a termíny prvních dvou přednášek:
14. 2. 2012 Zásady krmení dojnic a požadavky na přípravu směsných krmných dávek
17. 2. 2012 Možnosti zlepšení nutriční hodnoty a kvality píce
 
 
Kontakt:
Ing. Pavla Štěpánková – projektový manažer
Institut celoživotního vzdělávání, Poradenské centrum – Mendelova univerzita v Brně
tel. 545 135 227

Zařazeno v Semináře