Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MAS ORLICKO v roce 2012

21/02/12
smf

Také v roce 2012 pro Vás připravujeme několik příležitostí k předložení žádostí o podporu i další zajímavé projekty.

MAS ORLICKO v roce 2012

Také v roce 2012 pro Vás připravujeme několik příležitostí k předložení žádostí o podporu i další zajímavé projekty.

Další dvě kola příjmu žádostí o podporu z programu LEADER

Po úspěšné IV. výzvě z roku 2011, kdy bylo na podporu celkem 35 projektů v regionu Orlicko rozděleno více než 11 miliónů korun, v letošním roce získají šanci získat podporu pro své projekty další subjekty.
MAS ORLICKO vyhlásí celkem 2 výzvy k předkládání žádostí o podporu, v rámci nichž budou své žádosti moci předkládat obce, podnikatelé a neziskové organizace. Předpokládaná data příjmu žádostí jsou začátek května a září.
Více informací o připravovaných výzvách naleznete na našich webových stránkách www.mas.orlicko.cz v sekci "Výzvy", informace o podpořených projektech v sekci "Podpořené projekty". Více informací také naleznete v novém 3. čísle zpravodaje Místní akční skupiny, který je volně k vyzvednutí na obcích a informačních centrech.

Další projekty Místní akční skupiny
Katalog užitečných kontaktů pro region ORLICKO

Katalog užitečných kontaktů pro region ORLICKO je jedním z projektů MAS, zaměřených na podporu odbytu místních podnikatelů a producentů a současně na podporu rozvoje neziskových organizací v regionu.

Orlické hory pro všechny

Je projektem spolupráce MAS NAD ORLICÍ, MAS ORLICKO a MAS POHODA venkova. Společným a hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti trávení volného času nejen pro handicapované osoby regionu Orlických hor a Podorlicka.

Více informací o těchto projektech naleznete v nové sekci „Ostatní projekty“ na našich webových stránkách www.mas.orlicko.cz .