Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K projednání silnice R35 přes Pardubicko

10/02/12
smf

Spor o trasu obchvatu Litomyšle se věrohodně nevyřešil

Rozpačité včerejší projednání silnice R35 přes Pardubicko
Spor o trasu obchvatu Litomyšle se věrohodně nevyřešil

Ministerstvo životního prostředí v rámci hodnocení vlivů silnice R35 délky 62 km na životní prostředí napříč Pardubickým krajem svolalo na středu 8. února 2012 do Litomyšle veřejné projednání posudku EIA. Akce se zúčastnilo více než 150 osob a spory se především týkaly trasy obchvatu Litomyšle. Tento den byl také posledním, kdy mohla veřejnost k posudku EIA poslat své vyjádření. To mj. učinily i Děti Země, které navrhly v procesu pokračovat, neboť jejich varianta obchvatu města nebyla hodnocena.

„Z veřejného projednání silnice R35 mám rozpačitý dojem, neboť se hodnocení zbytečně uspěchalo, takže výběr vhodné trasy obchvatu Litomyšle nebyl objektivní. Proto by nebylo moudré proces EIA ukončit a vydat pro delší trasu obchvatu souhlasné stanovisko EIA,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle něho schválení velkého obchvatu Litomyšle až za obcí Sedliště není v souladu se zákonem, takže mohou hrozit několikaleté spory jako o dálniční obchvat Plzně, kde malé obce, obdobně jako zde například Bohuňovice, Sedliště a Němčice, žádaly postavit obchvat blíže městu. Tehdejší vedení Plzně to ale odmítalo.

„Plzeňský syndrom nyní hrozí i Litomyšli, kdy se sice silnice R35 z obou stran třeba postaví, ale obchvat může několik let chybět. Přitom stačí, aby MŽP při procesu EIA nespěchalo a naše optimalizovaná trasa obchvatu z října 2010 blíže Litomyšli byla pečlivě a objektivně vyhodnocena,“ upozorňuje Patrik.

Dětem Země se v roce 2006 společně s místními sdruženími v Řetové a ve Sloupnici a s okolními obcemi v uvažované trase severního koridoru silnice R35 podařilo prosadit do územního plánu kraje jižní koridor až do Mohelnice. Následně v srpnu 2009 však Nejvyšší správní soud zrušil trasu velkého obchvatu Litomyšle a dosud nebyla žádná do územního plánu kraje schválena. Nicméně proces EIA nelogicky pokračoval dále.

„V principu jsme pro výstavbu silnice R35, ale schvalování nesmí být v rozporu se zájmy ochrany přírody, nesmí poškozovat životního prostředí obyvatel a ani porušovat zákony, o čemž máme nyní značné pochybnosti právě při výběru vhodné varianty obchvatu Litomyšle,“ shrnuje Patrik na závěr.

Hodnocení vlivů silnice R35 délky 62 km napříč Pardubickým krajem na životní prostředí během pěti let:
1) 19.10.2006 = zveřejnění oznámení se severním a jižním koridorem silnice R35
2) 10.11.2006 = MŽP vydává závěry zjišťovacího řízení s požadavkem posoudit jižní koridor silnice R35
3) 21.09.2009 = zveřejnění první dokumentace EIA se dvěma subvariantami: obchvat Litomyšle a Janova
4) 02.09.2010 = zveřejnění druhé dokumentace EIA, ale bez varianty obchvatu Litomyšle podle Dětí Země
5) 06.01.2012 = zveřejnění posudku EIA
6) 08.02.2012 = veřejné projednání posudku EIA na zámku v Litomyšli a poslední den pro podání vyjádření

Zdroj:  9. února 2012 , Děti Země

Zařazeno v Důležité v PK