Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak vysoký je podíl ekologické produkce v Německu?

15/12/11
smf

Reálná data dokladují, že podíl ekologické produkce z celkové zemědělské produkce komodit rostlinného a živočišného původu je v Německu velmi nízký.

Jak vysoký je podíl ekologické produkce v Německu?
     Reálná data dokladují, že podíl ekologické produkce z celkové zemědělské produkce komodit rostlinného a živočišného původu je v Německu velmi nízký.
V médiích se velmi často vyskytují informace o stoupající konzumaci bioproduktů. Pohled na skutečná čísla však staví ekologickou zemědělskou produkci v Německu do jiného světla. Jak ukazuje graf, např. produkční podíl vepřového biomasa z celkové produkce masa v odvětví se pohybuje v řádu promile, u drůbežího biomasa je to pouze asi 0,5 %. U hovězího masa nepřekročila bioprodukce hranici 5 %. Vyšší podíl na celkové produkci má pouze biomaso ovcí a koz (cca 8 %). Podíl produkce mléčných výrobků v biokvalitě se pohybuje kolem 4 %.
      Významnější podíl na celkových osevních plochách cca ve výši 25 % zastávají pouze bioluštěniny. U ovoce a zeleniny (včetně jahod) činí podíl ekologická produkce pouze asi 8 až 9 %.
 
Zdroj: Die Bio-Branche 2011, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, převzato z  www.agronavigator.cz  

Zařazeno v Informace z EU, Odkazy