Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

12/12/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Pozvánka.
Novinka od Zemanky.
Shrnutí průběhu konference
Podle aktuálních statistických údajů Eurostatu ubylo za poslendích sedm let v Evropské unii 20 procent zemědělských farem.  
Prodeje biovajec v Dánsku vzrostly v letošním prvním půlroku o 13 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 na celkem 4,2 milionu kilogramů.  
Česká republika už zná svoji Eko Bio Rodinu. Soutěž letos poprvé vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v rámci 7. ročníku informační akce pro spotřebitele „Září – měsíc biopotravin“.  
Dva nové přípravky pro organickou produkci
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=115713
Přípravky Crop-Set a Soil-Set od Improcrop, dceřinné společnosti Alltech, Inc. mohou být nyní používány v organické certifikované produkci.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy