Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců

02/11/11
smf

Tisková správa Svazu ekologických zemědělců – PRO-BIO.

    K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců
      Provozování ekologického zemědělství (EZ)není žádným zlatým dolem, je to často dřina mnohem větší, než konvenční způsob hospodaření, liší se to samozřejmě případ od případu. V ekologickém zemědělství jde ale (na rozdíl od některých způsobů zemědělského hospodaření) také o to vyvíjet činnost, která má pozitivní dopad na životní prostředí. K zájmům skutečných ekologických zemědělců nepatří podpora nepoctivců, kteří by kazili čest poctivým sedlákům a odčerpávali finance prostřednictvím zneužitých dotací, jak naznačují někteří kritici. Není však možné paušalizovat a generalizovat či účelově používat jen část informací. Silná slova některých funkcionářů agrárníků o zlatokopectví, dotacích a nedodržování pravidel v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, nastolují prostor jen spekulacím či pobouření, ale rozhodně ne ke konstruktivním činům. Tak se jeví i kritika novely zákona o ekologickém zemědělství ze strany Agrární komory ČR.
      Není smyslem novely o ekologickém zemědělství řešit dotační politiku. Zákon je normou s perspektivou dlouhodobé platnosti, jeho konkrétní naplnění včetně pružnějšího nastavování pravidel je pak otázkou následných vyhlášek a finanční podpora souvisí s nastavením podmínek dotací. „Novela zákona o ekologickém zemědělství rozhodně neměla vyřešit dotační politiku vůči sadům nebo finanční podmínky podpor pro ekologicky vyprodukované seno, které ostatně používají ke krmení i konvenční zemědělci a chovatelé. Naopak hlavním posláním novelizace je uvedení české právní normy v soulad s evropskou legislativou nebo nastavení principu registrace ekologických subjektů, zavedení chovu králíků v EZ, úprava systému udělování výjimek, apod.,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Podle ní je nastavení konkrétních dotačních pravidel v kompetenci Ministerstva zemědělství ČR. Zmíněnou oblastí se zabývá odbor environmentálních podpor Programu rozvoje venkova.
     PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců navíc poukazuje na fakt, že produkce není vše. Přestože je kladen důraz na zvyšování efektivity ekologicky hospodařících sedláků – tedy například i producentů bioovoce a na zajištění kvalitní tuzemské produkce pro náš trh (což je předmětem i právě realizovaného Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015), je rovněž důležitá mimoprodukční funkce sadů, zejména těch extenzivních. „Jedná se o jeden z principů ekologického zemědělství, který je velmi důležitý z hlediska údržby krajiny, zachování a podpory biodiverzity, což mnohým kritikům často uniká – za to jsou ekologičtí zemědělci „odměňováni“ formou vyšších dotačních podpor,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová a dodala, „není naším záměrem a doufám, že ani záměrem dotační politiky podporovat spekulanty. Chceme kvalitní tuzemskou bioprodukci pro naše spotřebitele, ale toho docílíme jen společně se samotnými ekologickými zemědělci. Dotace nejsou v Evropské unii spjaty účelově s produkcí, ale se způsobem hospodaření.
V zájmu zvyšování kvality sadů mají bioovocnáři ve svazu PRO-BIO možnost být certifikováni podle nadstandardní směrnice pro hospodaření a management ovocných sadů, kterou také ve spolupráci s nimi, či zahraničními svazy jako Bioland, svaz aktualizuje a případně zpřísňuje.  
     Hospodaření na trvalých travních porostech v režimu EZ a zajištění „pouhé“ produkce biosena pro ekologické chovy zvířat (a nejen pro ně), je významným způsobem hospodaření v podmínkách České republiky. Na velké části pastvin, zejména horských, se extenzivně hospodaří – pase se zde dobytek, ovce, kozy apod., což je běžné a podporované v celé Evropské unii.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyzývá všechny, kdo mají konkrétní podněty ohledně nepoctivého chování „ekologických“ zemědělců, aby raději informovali příslušné orgány, než aby šířili nepodložená všezahrnující podezření.
Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková

Zdroj: www.pro-bio.cz, 01.11.2011

Zařazeno v Aktuality, Odkazy