Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Alokované částky pro jednotlivé MAS na rok 2012

24/11/11
smf

Alokace pro schválené místní akční skupiny na rok 2012. Zdroj: SZIF

Alokace pro schválené místní akční skupiny na rok 2012
Státní zemědělský intervenční fond obdržel dne 22.11.2011 od ministerstva zemědělství informaci o alokaci pro místní akční skupiny podpořené v Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012.
Stejně jako pro letošní rok budou i pro rok 2012 místní akční skupiny vyzvány ze strany příslušného RO SZIF k podpisu Dodatku k Dohodě a k doložení příslušných příloh stanovených Pravidly IV.1.1.

Alokované částky pro jednotlivé MAS, rozdělené do 3 skupin, najdete Z D E.

Zdroj: www.SZIF.cz