Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Deklarace chovu koní

06/09/11
smf

Termín 15. září pro podání deklarace chovu koní se blíží. Zdroj: MZe

Termín 15. září pro podání deklarace chovu koní se blíží
Žadatelé o dotace v opatření LFA a AEO (ekologické zemědělství, ošetřování travních porostů), kteří chovají koně, mají do 15. 9. povinnost podat SZIFu (prostřednictvím příslušné AZV) kopii registru koní v hospodářství společně s vyplněným formulářem deklarace chovu koní vydaným SZIF. Chovatelé, kteří využívají stájový registr koní na Portálu farmáře, mohou k přípravě uvedených podkladů využít funkcionality registru zvířat. Více informací naleznete po prokliku nadpisu této novinky.
Žadatelé, kteří vedou registr koní na portálu farmáře mají možnost připravit si oba dokumenty v registru zvířat. Tisk stájového registru se provádí ze záložky Koně držené v hospodářství (Blok č.1) a tisk samotné deklarace stavu chovaných koní k 31.7. se vyhotoví tak, že na záložce Tiskopisy změn kliknete na tlačítko Deklarace chovu koní.Stručný návod, jak postupovat je v příloze k této novince.
Žadatelé, kteří dosud nevedou Registr koní na Portále farmáře a chtěli by této možnosti využít i pro účely naplnění letošní deklarace koní pro SZIF, mohou tak učinit a doplnit registr koní zpětně. Uživatelská příručka pro vedení registru koní je taktéž ke stažení v příloze k této novince.
Pro žadatele, kteří nemají založený registr koní, je v příloze k této novince ke stažení formulář deklarace koní ve formátu pdf, který lze vyplnit ručně.
Související odkazy

Zdroj: www.eagri.cz , 5.9.2011

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Poradenství