Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rada EU seškrtala návrh agrárního rozpočtu na rok 2012

05/08/11
smf

Rada EU seškrtala návrh agrárního rozpočtu na rok 2012. Zdroj: Agronavigator

Rada EU seškrtala návrh agrárního rozpočtu na rok 2012

Návrh unijního agrárního rozpočtu pro příští rok Rada EU zkrátila o 545,60 mil. €. Škrty se setkaly s ostrou kritikou.
Ministři financí EU chtějí podle očekávání pro rok 2012 uvolnit opět méně finančních prostředků pro společnou zemědělskou politiku než Evropská komise, jak vyplynulo z postoje Rady, který byl přijat v minulém týdnu. Podle něj by mělo být v příštím roce sjednáno pro zemědělství EU méně závazků v celkové hodnotě o 545,60 mil. € nižší než uznaly bruselské úřady. Většina úspor je oprávněná, jak ukázaly výsledky loňské účetní uzávěrky: Rada vycházela z toho, že Komise získala zpět od členských států díky účetní kontrole nesprávně použité finanční prostředky v objemu, který byl vyšší o 337,60 mil. € než sama plánovala. Kromě toho Rada přímo vyškrtla požadavky v celkové výši téměř 198 mil. €.
 
Obzvlášť tvrdě Rada postupovala v odvětví zeleniny a ovoce: jen provozní fondy organizací producentů by měly dostat o 80 mil. € méně. Předběžně uznaná seskupení získají z vůle Rady o 20 mil. € méně, program ovoce do škol bude vybaven částkou nižší o 26 mil. €. Tyto škrty vyvolaly u odvětvových svazů ostrou kritiku. (AgE)
 
Finanzminister kürzen Entwurf des EU-Agrarhaushalts 2012
[2011-08-02], www.topagrar.com
převzato z: www.agronavigator.cz