Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU chce do budoucna lépe chránit zemědělce před škodami

15/08/11
smf

Evropská komise zvažuje možnost vyššího odškodňování zemědělců a to nezávisle na příčině vzniklé škody. Zdroj: Agronavigator

EU chce do budoucna lépe chránit zemědělce před škodami
Komise předloží návrh na výrazné zvýšení finančního odškodnění zemědělců v případě, že utrpí škody.
„Jedná se o jednu z možností, kterou Evropská komise interně zvažuje“, uvedl mluvčí úřadu v Bruselu, což potvrzuje zprávu, uveřejněnou v Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). „Ale zatím se jedná pouze o součást debaty, nic ještě rozhodnuto nebylo“, uvedl dále mluvčí. V říjnu má Komise v úmyslu projednat všechny návrhu na změnu orientace zemědělské politiky EU. Tento nový nástroj pro poskytování finančních kompenzací zemědělcům by se mohl stát její součástí.
 
Prostřednictvím této nové záchranné sítě by mohli farmáři podle předběžného návrhu získat finanční náhrady za škody až do výše 70 %. Na odškodnění by měli farmáři nárok ať by se jednalo o ztráty způsobené špatným počasím, cenovou volatilitou nebo chorobami zvířat. Důvod ztrát by neměl hrát žádnou roli. Základem pro výpočet kompenzace by měl být průměrný příjem zemědělce dosažený v uplynulých letech. Kolik finančních prostředků bude k dispozici na celkové náhrady, však není dosud jasné. Do nového fondu by ale kromě Bruselu měli přispívat i sami zemědělci. Mělo by se jednat o jakýsi druh pojištění, ze kterého by byly vypláceny finanční prostředky na pomoc zemědělcům v těžkých časech.
 
V období krizí Brusel farmáře vždy odškodnil. V souvislosti s krizí EHEC bylo vyplaceno odškodnění ve výši 227 mil. € z kasy EU. 16 mil. € dostali pěstitelé zeleniny v Německu. Komise chce svůj návrh prezentovat v Bruselu 12. října. Aby mohl vstoupit v platnost, musí ho ještě následně schválit Evropský parlament a Rada.
 
EU will Bauern bei Verlusten künftig besser schützen
[2011-08-12], www.agrarheute.com
Převzato z : www.agronavigator.cz