Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prudký nárůst cen za pronájem zemědělské půdy v Německu

27/07/11
smf

V nových spolkových zemích Německa došlo díky boomu bioplynových stanic ke ztrojnásobení ceny pronajímané půdy a mnozí zemědělci závislí na pronajatých plochách se obávají o svou budoucnost. Zdroj: Agronavigator

Prudký nárůst cen za pronájem zemědělské půdy v Německu

V nových spolkových zemích Německa došlo díky boomu bioplynových stanic ke ztrojnásobení ceny pronajímané půdy a mnozí zemědělci závislí na pronajatých plochách se obávají o svou budoucnost.
V nových spolkových zemích Německa došlo díky boomu bioplynových stanic ke ztrojnásobení ceny pronajímané zemědělské půdy. Jak uvedl magazin ARD report München s odvoláním na studii Celosvětového fondu pro přírodu (WWF), boom velkých bioplynových stanic ohrožuje existenci farem rodinného typu. Cca 60% německých zemědělců je závislých na pronajatých plochách, kterých je v současnosti nedostatek, a proto se obávají o svou budoucnost. Velcí investoři si zajistili rozsáhlé plochy orné půdy, aby získali dostatek kukuřice pro lukrativní bioinženýrskou výrobu. Podle WWF je možné pěstováním biomasy, která je subvencována prostřednictvím cen elektrické energie, dosáhnout rekordní roční zisk okolo 3000 EUR na 1 hektar. To je v průměru desetkrát více, než dosahují zemědělci v EU. Podle Tanji Draeger Teran z WWF by současná podoba zákona o obnovitelných energiích mohla mít v budoucnosti enormní důsledek nejen na životní prostředí, ale i na zemědělskou strukturu a obraz krajiny.
(z www.agrarheute.com, 22. února 2011), http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5
Převzato z : www.agronavigator.cz