Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

13/06/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Reakce na článek MF DNES o biopotravinách ze dne 4. 6. 2011
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111437
ÚKZÚZ vyvrací neověřené informace.
Média útočí proti biopotravinám a jejich konzumentům
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111349
 Reakce Radomila Hradila na editorial Reflexu.  
Letos se zlaťáky sypaly dvakrát – jednou  z Hrnce pro ekovčelařku a podruhé do kolébky.  
V Jižní Koreji ověřují možnost organicky pěstovat zeleninu ve výškových budovách.
Ptáci žijící na farmách preferují zeleninové kultury
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=111329
Britský výzkum zjistil, že ptáci žijící na zemědělských farmách prosperují v oblastech, kde jsou pěstovány zahradní plodiny.
Petici Svazu ekologické produkce potravin (BÖLW) proti pěstování GM plodin z důvodu údajného nedostatečného posouzení rizik podepsalo více než 100 000 německých občanů.
Kodex má přispět k lepší orientaci spotřebitelů, kde základním kritériem musí být pro spotřebitele jistota o původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených farmářských produktů.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy