Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodaj venkova

10/05/11
smf

Květnové číslo Zpravodaje venkova. Zdroj: Spolek pro obnovu venkova.

Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR – 5/2011

V 5. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
– Konference SPOV „Od programu obnovy vesnice k LEADERu“: Program obnovy vesnice našemu venkovu pomohl a stále pomáhá
– Přímá volba starostů má podporu, je ale nutná? Názory se liší
– Když se jedná o penězích, začnou převládat emoce. Rozhovor s předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou
– Budeme respektovat vyjádření samospráv, slíbilo ministerstvo dopravy ohledně rušení železnic
– Svaz měst a obcí vyzval ministerstva k vytvoření strategie pro venkov
zdroj: www.spov.org

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov