Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna Jednotné žádosti

19/05/11
smf

Jestliže nastane změna některých deklarovaných údajů v JŽ, je každý žadatel povinen neprodleně tuto změnu nahlásit Fondu. Zdroj: SZIF

Změna Jednotné žádosti
Jestliže nastane změna některých deklarovaných údajů v JŽ, je každý žadatel povinen neprodleně tuto změnu nahlásit Fondu.
Vše k dané problematice najdete Z D E.
Zdroj: SZIF