Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

TÝDEN LESŮ

10/05/11
smf

Lesy ČR připravují čtvrtý ročník akce TÝDEN LESŮ. Zdroj :Lesy ČR

 
Lesy ČR připravují čtvrtý ročník akce TÝDEN LESŮ
Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření
 
Hradec Králové, 6. května 2011 – Ve dnech 9. – 15. května 2011 se v České republice koná již čtvrtý ročník Týdne lesů, který si klade za cíl zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně i s lesníky Lesů ČR, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět principům trvale udržitelného lesního hospodářství, které je spojeno s prestižním certifikátem PEFC.
Letošní ročník Týdne lesů je skutečně výjimečný. Proběhne totiž v roce, který OSN vyhlásila Mezinárodním rokem lesů. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.
 
K Týdnu lesů i Mezinárodnímu roku lesů se samozřejmě připojuje také státní podnik Lesy České republiky, pro který je práce s mládeží a veřejností jednou ze stěžejních aktivit.
 
V rámci Týdne lesů podnik organizuje nebo se účastní hned několika zajímavých akcí:
 
Jihlava, Kraj Vysočina, úterý 10. – středa 11.5. 2011
 
Lesy ČR se zapojí do akcí na náměstí v Jihlavě, kde se lidé „ocitnou v lese.“ Během jmenovaných dnů tam "vyroste" les z asi čtyř desítek stromků. V něm čeká především děti atraktivní program. Na dvaceti tematických stanovištích uvidí a vyzkouší si, jak se les sází, ochraňuje, vychovává a prořezává, jak se dřevo využívá, opracovává, co lesům prospívá a škodí. Velkou atrakcí budou nepochybně koně, se kterými lesníci v centru města předvedou přibližování dřeva. Svoji zručnost si děti vyzkoušejí při výrobě ptačí budky, kterou si poté vyvěsí u své školy. Připraveny jsou znalostní soutěže, například poznávání listů, plodů a pupenů dřevin. K vidění bude i největší škůdce lesů lýkožrout smrkový i další hmyz, také houby a živí ptáci – především dravci, kteří obývají naše lesy. V rámci akce budou blíže představena také témata myslivosti a rybářství, dojde i na čtení historie z letokruhů 250 let starého smrku. Akci kromě Lesů ČR dále pořádají statutární město Jihlava, Kraj Vysočina, Služby města Jihlavy nebo Česká společnost ornitologická na Vysočině.
 
Hradčany u Mimoně, Českolipsko, Liberecký kraj, středa 11.5. 2011
 
Před Informačním centrem Vojenských lesů a statků ČR se ve 14 hodin uskuteční slavnostní vyhlášení Lesnického parku Bezděz. Akci pořádají Vojenské lesy a statky ČR a Lesy ČR. Lesnické parky slouží po celém světě jako ukázkové vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Lesnický park se stane tzv. modelovým lesem. V rámci naučných stezek se veřejnost bude mít možnost seznámit s tématy citlivého utváření a využívání krajiny předchozími generacemi, lesnictvím, ochranou přírody a životem lidí, kteří s lesem, dřevem a přírodou spojili svůj život v proměnách času. Součástí vyhlášení Lesnického parku Bezděz, který se bude rozkládat částečně i na území kraje Středočeského, bude vysazení Památného stromu-jilmu a to v blízkosti obce Velký Rečkov na Mladobosleslavsku.
 
Plzeň, Plzeňský kraj, středa 11.5. 2011
 
Akce v Plzni, v Arboretu Sofronka, v Plzni-Bolevci, v Plaské ulici 877, nese podtitul Jak se rodí les. V době od 8.30 do 17 hodin se děti i dospělí budou moci na několika stanovištích seznámit s tématy založení a vývoje lesa. Organizátoři připravují pro zájemce i prohlídku naučné stezky s komentovaným výkladem, začátky prohlídek jsou v 10, ve 13 nebo v 16 hodin. Součástí programu budou také ukázky lezecké techniky při sběru osiva lesních dřevin nebo promítání filmů s odbornou tématikou. Akci společně připravují Lesy ČR, Správa veřejného statku města Plzně, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů nebo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.
 
Hodonín, Jihomoravský kraj, pátek 13.5. 2011
 
V blízkosti hodonínské zoologické zahrady bude v 9 hodin slavnostně zahájen provoz na nové cyklotrase ZOO Hodonín – Písečný rybník, vybudované z původní lesní cesty, a současně otevřena zcela nová naučná stezka nazvaná Hodonínská Doubrava. Cyklotrasu i naučnou stezku vybudovaly Lesy ČR a to díky svému speciálnímu Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Na otevření cyklotrasy a naučné stezky volně naváže již tradiční jarní cyklojízda s podtitulem Hurá na rozhlednu.
 
Opárenské údolí v blízkosti obce Malé Žernoseky, Litoměřicko, Ústecký kraj, sobota 14.5. 2011
 
Lesy ČR zde v době od 10 do 14 hodin pořádají tradiční Den s LČR. Na návštěvníky čeká poznávací trasa jarním lesem, jejíž součástí bude povídání o významu lesa nebo poznávání přírodnin. Součástí programu budou také nejrůznější hry a soutěže. Den s Lesy ČR je možné spojit s příjemnou procházkou celým Opárenským údolím.
 
Informace o dalších akcích LČR pro veřejnost
 
Kontakty a informace o uvedených a dalších aktivitách LČR v rámci Týdne lesů lze nalézt na www.lesycr.cz, v sekci Turisté a přátelé přírody. Zde je i celoroční kalendář dalších akcí, protože Lesy České republiky neomezují svoje osvětové aktivity jenom na Týden lesů. Dny s Lesy ČR se konají po celý rok a zájemci z řad dětských i dospělých kolektivů si dokonce v rámci lesní pedagogiky mohou domluvit akci ve svém okolí a v termínu, o který mají zájem.
 
Stromem roku 2011 je JILM
 
Tak zvaný Strom roku vyhlašuje státní podnik Lesy ČR v rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit již řadu let. Jde vždy o jednu dřevinu, kterou v daném roce podnik přibližuje široké veřejnosti. Letos je Stromem roku jilm. Tuto dřevinu se LČR snaží průběžně vracet do přírody na stanoviště, kam patří. Jilmy řadíme mezi tak zvané meliorační a zpevňující dřeviny – díky svému kořenovému systému zpevňují lesní porosty a opadem listí zlepšují kvalitu půdy a tím následně i celkový stav porostů.
 
Lesy ČR kladou důraz na lesní pedagogiku
 
Lesní pedagogika představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tak zvané zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. V oblasti lesní pedagogiky prošlo odborným školením již celkem 173 zaměstnanců Lesů ČR. V roce 2010 uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 700 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku. Celkem se v roce 2010 zúčastnilo všech pořádaných akcí téměř 80 tisíc účastníků, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 150 hodin. Jednalo se především o akce typu Dny s LČR, které se těší rok od roku stále větší návštěvnosti.
 
Od loňského roku má navíc lesní pedagogika v rámci ČR jednotná pravidla. Zástupci Lesů České republiky, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací podepsali dokument nazvaný „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů”. Dokument obsahuje zásady a společná pravidla realizace a rozvoje lesní pedagogiky pro jednotlivé lesnické a ostatní subjekty zabývající se environmentálním vzděláváním. Lesní pedagogika se tak může stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství
 
Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření
 
Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
 
PEFC je největším světovým systémem certifikace trvale udržitelného hospodaření lesů. Celkem je tímto systémem po celém světě certifikováno na 227 milionů hektarů lesů. Tyto lesy obhospodařuje téměř půl milionu vlastníků lesů a více než šest a půl tisíce dřevozpracujících firem. Lesy ČR hospodaří na 1,3 milionech hektarů lesa a veškerá tato plocha je certifikována systémem PEFC. Certifikace PEFC je postavena na kontrole všech aspektů hospodaření třetí nezávislou stranou, což je potvrzeno akreditací Českého institutu pro akreditaci.
 
Víte, že…
 
▪ … lesů u nás neustále přibývá? V posledních letech asi o 2 000 hektarů ročně.
▪… v roce 2008 se v českých lesích nasbíralo 15 200 tun hub v hodnotě 1,97 miliardy korun?
▪ … hektar listnatého lesa vyfiltruje z ovzduší 30 – 70 tun jemného polétavého prachu za rok?
▪ … státní podnik Lesy České republiky vysadil v roce 2010 přibližně 63 milionů nových stromečků?
Kdyby se z nich vysázel pruh lesa o šířce 100 metrů, sahal by z Prahy až daleko za Paříž.
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz
Poznámky pro editory:
·         Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
·         Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
·         Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
·         Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.