Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

16/05/11
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Nová značka Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=110718
Registrace, seznam kategorií, podmínky užívání značky.
Agrární komoay ČR se zaměřuje na podporu biopotravin českého původu. Na nedávné tiskové konferenci tentokrát šlo o zviditelnění biovín, biohořčice a hovořilo se i o významu produkce technického konopí a semene z ekologických ploch.
Plán na ochranu druhů a přírodních stanovišť
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=110415
Nová strategie EU.
Ze semináře, který na konci března uspořádala PRO-BIO Liga.
Američané utratili v letech 1997–2010 za biopotraviny téměř 29 miliard dolarů.
Rezistentní bakterie detekovány v biozelenině
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?typ=1&val=110312
Šetření nizozemských vědců prokázalo kontaminaci vzorků zeleniny rezistentními bakteriemi produkujícími ESBL. V pěti případech se jednalo o biozeleninu.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy