Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Skladování kompostu na zemědělské půdě

12/11/10
smf

Kompost je dle vyhlášky č.474/2000 Sb. tuhým organickým hnojivem z obsahem 35-50 % spalitelných látek.

Skladování kompostu na zemědělské půdě

Kompost je dle vyhlášky č.474/2000 Sb. tuhým organickým hnojivem z obsahem 35-50 % spalitelných látek.

 

V §9 NV č.103/2003 Sb. o hospodaření ve zranitelných oblastech se hovoří o tom, že tuhá statková hnojiva a tuhá organická hnojiva ze statkových hnojiv, připravená zemědělským podnikatelem pro hnojení, lze uložit na zemědělském pozemku nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit hnojiva uvedená ve větě první opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto zemědělského pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu.

Pro skladování mimo zranitelné oblasti platí ustanovení uvedené v  § 3a vyhlášky č.274/1998 Sb. o skladování hnojiv a sice, že tuhé organické hnojivo připravené pro vlastní účely jako kompost ze statkových hnojiv může být před jeho použitím uloženo na zemědělské půdě nejdéle po dobu 24 měsíců.

ing. Smítal, ÚZEI