Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cena naděje pro živý venkov poputuje na Vysočinu

26/10/10
smf

I ta nejmenší obec může poskytovat důstojné a atraktivní podmínky pro život svým obyvatelům. Zdroj: Sdužení místních samospráv ČR

Cena naděje pro živý venkov poputuje na Vysočinu

    I ta nejmenší obec může poskytovat důstojné a atraktivní podmínky pro život svým obyvatelům. Přesně tak lze interpretovat výsledky Ceny naděje pro živý venkov, která bude dnes udělena malé obci Jiratice v kraji Vysočina. Ocenění spolu se šekem na 100 000 Kč předá dnes na předávacím ceremoniálu soutěže Vesnice roku v obci Ratměřice 1. místopředseda SMS ČR Jan Pijáček. „Je pro mě velmi pozitivní, že Cenu naděje dostává obec, ve které žije pouhých 80 obyvatel. Věřím že finanční odměna dobře poslouží při rozvoji Jiratic“, uvádí Jan Pijáček. Jak dále dodává, „dlouhodobě upozorňujeme na skutečnost, že malé obce jsou podfinancovány, místní kultura a spolkový život jsou však naštěstí závislé především na aktivitě místních lidí a na pozitivním vztahu k domovu.“ Cena naděje pro živý venkov je letos udělena podruhé v historii SMS ČR.
    Cena naděje pro živý venkov je vyhlašována v rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova za vydatné podpory a spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Podmínky pro růst a existenci těchto aktivit spoluvytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním bodovém hodnocení. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Z nich je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží také finanční odměna ve výši 100 000 Kč.
zdroj: www.smsrc.z , 22.10.2010

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov