Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodaj venkova

03/08/10
smf

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) – 7/2010. Zdroj: Spolek pro obnovu venkova 

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) – 7/2010

V 7. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
– Téma: Vesnice roku 2010 měla rekordní účast. Představujeme 13 krajských vítězů. Národní bude znám v září.
– Vizi venkova po roce 2013 už si musíme vytvořit sami! Rozhovor s Františkem Winterem, předsedou NS MAS také o hodnocení 112 leaderovských regionů
– Spolek vyzval všechny politické strany ve sněmovně k podpoře venkova
– Zapojte se do formulování společného postoje k vizi venkova 2014-2020!
– Kdo jsou noví ministři zemědělství a místního rozvoje?
– V projektech spolupráce LEADER je 5,5 násobný převis žadatelů
Zdroj. www.spov.org

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov