Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vesnice roku 2010 v Pardubickém kraji

26/08/10
smf

Obec Střemošice na Chrudimsku zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010.  Zdroj: Pardubický kraj

Střemošice převzaly ocenění
Finanční odměnu převzali od radního Václava Kroutila  starosta s místostarostkou. Foto: archiv

(25.8.2010)

Střemošice – Obec Střemošice na Chrudimsku  zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010. Ve  středu 25. srpna převzal starosta obce Jan Prokop při slavnostním vyhodnocení soutěže Zlatou stuhu a finanční odměnu. Od Ministerstva pro místní rozvoj dostaly Střemošice milion korun a od Pardubického kraje tři sta tisíc korun.
 
„Komisi přesvědčil nejen hezký vzhled obce, ale také nadšení, skromnost a určitá pokora s jakou všichni občané budují a zkrášlují vesnici, mají úctu ke tradicím a okolní přírodě. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsme nalezli pospolitost v příkladné formě,“ shrnul předseda krajské komise a starosta Osíku u Litomyšle Karel Rothschein důvody, proč vítězství v letošním kole soutěže Vesnice roku získaly právě Střemošice, obec se dvěma sty obyvateli.
 
Soutěž Vesnice roku považuje radní Václav Kroutil zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov za velkou šanci pro obce: „Mohou se pochlubit svými úspěchy a ještě získat milion korun do obecní pokladny. Na titul však dosáhnou jen ti nejlepší z nejlepších, kteří pak reprezentují český venkov v celostátním nebo evropském finále.“ Splnit celou řadu náročných kritérií dokáží jen některé z nich. „Záleží na rozhodnutí každé obce, zda se do soutěže přihlásí a podstoupí veřejné srovnání se sousedy. Starostové moc dobře totiž vědí, že nestačí jenom vyplnit přihlášku. Za úspěchem se skrývá promyšlená a systematická práce vedení a občanů. Však si také komise nejdříve projde vesnici¸aby se na vlastní oči přesvědčila, jak obec vypadá bez ohledu na to, jestli má zpracovaný územní plán nebo zavádí informační technologie,“ vysvětluje radní Kroutil, v čem spatřuje smysl soutěže Vesnice roku.
 
„Odměna za vítězství, ať finanční nebo morální, je určitě motivující. A záleží jenom na obci, jestli využije část peněz na oslavy spojené s titulem, nebo za ně opraví třeba cestu v nějaké místní části, nakoupí knihy do obecní knihovny, podpoří sportovce nebo přidá hasičům na činnost.  Každopádně si zaslouží všichni, kteří se obětavě starají o venkov, náš velký obdiv,“ dodal radní Václav Kroutil.
 
V Pardubickém kraji se letos do 16. ročníku soutěže přihlásilo 24 obcí (Chrudimsko – obce Bořice, Krásné, Stolany, Střemošice;  Pardubicko – Dříteč, Horní Ředice, Kostěnice, Rohovládova Bělá, Rokytno, Semín, Svinčany, Veselí, Voleč; Svitavsko – Biskupice, Budislav, Janov, Koclířov, Oldřiš, Opatov, Pomezí, Vítějeves;  Ústeckoorlicko  – České Heřmanice, Libchavy a Mistrovice).
 
Loňským vítězem krajského kola a držitelem ocenění Zlatá stuha byla obec Jenišovice z Chrudimska.
 
 
Magdalena Navrátilová
tisková mluvčí
 
 
 
Seznam oceněných obcí
 Zlatá stuha – vítěz krajského kola Pardubického kraje
  Střemošice, okres Chrudim
Modrá stuha za společenský život
  Biskupice, okres Svitavy
Bílá stuha za činnost mládeže  
  Kostěnice, okres Pardubice
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
  Veselí, okres Pardubice
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
  Stolany, okres Chrudim
 
Hodnotitelská komise uděluje:
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
  Obec Koclířov, okres Svitavy  
Diplom za vzorné vedení kroniky
  Obec Oldříš, okres Svitavy
Diplom za rozvíjení tradic
  Obec Mistrovice, okres Ústí nad Orlicí
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu
  Obec Vítějeves, okres Svitavy
Cena naděje za živý venkov
  Obec Krásné, okres Chrudim  
 
Dále hodnotitelská komise uděluje zvláštní ocenění:
Diplom Skokan roku
  Obec Bořice, okres Chrudim
Diplom za podporu cestovního ruchu
  Obec Budislav, okres Svitavy
Diplom za komplexní vyřešení infrastruktury obce
  Obec České Heřmanice, okres UO
Diplom za komplexní řešení veřejného prostranství
  Obec Dříteč, okres Pardubice
Diplom za příkladný a dlouhodobý rozvoj obce
  Obec Horní Ředice, okres Pardubice
Diplom za podporu mladých hasičů
  Obec Janov, okres Svitavy
Diplom za podporu rekreačních sportů
  Obec Krásné, okres Chrudim
Diplom za rozvoj obce
  Obec Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
Diplom za individuální přístup k rozvoji společenského života v obci
  Obec Opatov, okres Svitavy
Diplom za podporu zájmové činnosti mládeže
  Obec Pomezí, okres Svitavy
Diplom za péči o seniory
  Obec Rohovládova Bělá, okres PCE
Diplom za vybudování multifunkčního domu
  Obec Rokytno, okres Pardubice
Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit mládeže  
  Obec Semín, okres Pardubice
Diplom za rozvoj bydlení
  Obec Svinčany, okres Pardubice
Diplom za příkladnou spolupráci obce s hasiči Obec Voleč, okres Pardubice