Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Uvolnění členové zastupitelstva a problém s nevyčerpanou dovolenou

06/08/10
smf

Uvolnění členové zastupitelstva a problém s nevyčerpanou dovolenou. Zdroj: SMO ČR

Vyčerpejte svou dovolenou!

Upozorňujeme uvolněné členy zastupitelstva na problém s nevyčerpanou dovolenou. Pokud si totiž uvolněný člen zastupitelstva dovolenou nevybere před skončením uvolněné funkce a nevrací se zpátky k uvolňujícímu zaměstnavateli, který by ji poskytl (§ 79 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), pak propadá bez náhrady.

Proplácení zákon o obcích totiž umožňuje pouze v případě, že jde o nevyčerpanou dovolenou za předchozí kalendářní rok, která se převede do následujícího kalendářního roku, a teprve poté může  uvolněný člen zastupitelstva obce požádat o její náhradu. Při skončení uvolněné funkce již logicky nelze převádět nevyčerpanou dovolenou do následujícího kalendářního roku.

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov