Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář Zdravá krajina v Nasavrkách

04/08/10
smf

Seminář Zdravá krajina – partnerství zemědělců a odborníků se vyplatí. Zdroj: ZS ČR

Seminář Zdravá krajina – partnerství zemědělců a odborníků se vyplatí
Vážení hospodáři, přátelé venkovské krajiny,
rádi bychom Vás pozvali na seminář konající se v rámci projektu Communem Reddere za účelem posilování partnerství mezi zemědělci a odborníky. Rádi bychom Vám představili příklady dobré spolupráce ze zahraničí. Chceme ukázat, že vhodným plánováním, spoluprací více odborných a zájmových skupin a využitím vhodných dotačních nástrojů lze v krajině hospodařit trvale udržitelným způsobem. Rádi bychom s Vámi vybrali i pro Vás zajímavá témata do připravované Příručky pro zemědělce.
Seminář Zdravá krajina se bude konat 25.8.2010 v Nasavrkách (Pardubický kraj)

         seminar_Zdrava_krajina.JPG

 

Zdroj: www.szcr.cz