Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Deklarace chovu koní

23/08/10
smf

Dle nařízení vlády 75/2007 Sb, 242/2004 Sb. a 79/2007 Sb. musí žadatel o dotaci na LFA, AEO- HRDP či EAFRD – ekologie a ošetřování travních porostů a chová-li koně podat do 15. září 2010 kopii registru koní v hospodářství . Zdroj: MZe

Chov koní – dotace na LFA, AEO- HRDP či EAFRD – ekologie a ošetřování travních porostů

 Dle nařízení vlády 75/2007 Sb, 242/2004 Sb. a 79/2007 Sb. musí žadatel o dotaci na LFA, AEO- HRDP či EAFRD – ekologie a ošetřování travních porostů a chová-li koně podat do 15. září 2010 kopii registru koní v hospodářství blok č. 1 a kopii přemístění koní blok č.2. spolu s deklarací chovu koní ke dni 31.7.2010. Na deklaraci není ověřený podpis. Kopie registru prosím podepište, ofoťte i přední strany, ať je zřejmé, o koho se jedná, pokud v bloku č.2 nemáte žádný záznam o přemístění, i toto ofoťte, aby bylo zřejmé, že k žádnému přemístění nedošlo.

Zdroj: MZe, www.eagri.cz

 Přiložené dokumenty:

  deklarace chovu koní

Zařazeno v Aktuality, Dotace