Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závěry z konference Evropské komise

23/07/10
smf

Výstupy z konference Evropské komise k završení veřejné debaty k budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (Brusel 19. a 20.7. 2010)

Výstupy z konference Evropské komise k završení veřejné debaty k budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (Brusel 19. a 20.7. 2010)
Závěr konference shrnul komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian CIOLOS:
          Na základě veřejné diskuse a dnešní konference bude provedena analýza a bude vypracováno stanovisko Evropské komise k budoucnosti SZP po roce 2013 na podzim 2010.
          Zavedení spravedlivé SZP směrem k malým farmářům, LFA oblastem, novým ČS.
          Nebude nadále zohledněn historický přístup při určování přímých plateb. Bude brán zřetel spíše na socio-ekonomický a environmentální aspekt.
          Nadále bude podpora směřována do dvou pilířů SZP, I. pilíř je zaměřen na průběžné platby a II. pilíř na vázán na víceleté programování.
          Bude nezbytné zabezpečit podporu farmářům, kteří distribuují veřejné statky a služby.
          Jedním z hlavních cílů reformované SZP bude podpora environmentálních funkcí zemědělství, boj s klimatickými změnami, zachování biodiversity a zachování venkovské krajiny.
          Bude nezbytné zohlednit transparentní přístup mezi řetězci a farmáři.
          Nezbytná je orientace na regionální a místní produkty s územním přístupem k rozdělování podpor. Zajistit podporu různorodosti venkovských oblastí EU.
Diskuse k budoucnosti SZP po roce 2013 bude nadále pokračovat a výsledky budou zveřejňovány na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm