Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Začalo používání nového ekologického loga EU

08/07/10
smf

Nařízení 271/2010/ES stanovuje grafické provedení loga a při jeho použití i povinnost uvádět původ suroviny. Současně může být použito i národní nebo soukromé logo.

Začalo používání nového ekologického loga EU

Nařízení 271/2010/ES stanovuje grafické provedení loga a při jeho použití i povinnost uvádět původ suroviny. Současně může být použito i národní nebo soukromé logo.
Nařízením 271/2010/ES (OJ L 84, 31.03.2010, s.19) bylo změněno prováděcí nařízení pro ekologickou produkci 889/2008, a sice především se změnilo logo (v příloze IX) a jeho použití. Je stanoveno barevné provedení (specifická zelená barva podkladu), ale pokud se nehodí, lze použít černobílé nebo ve specifických případech i jinou barvu.
Minimální výška loga EU pro ekologickou produkci je 9 mm a minimální šířka je 13,5 mm; poměr výšky a šířky musí být vždy 1:1,5. U velmi malých obalů může být minimální velikost ve výjimečných případech zmenšena na výšku 6 mm.
Dále je novelou změněn tvar číselného kódu kontrolního subjektu (pro ČR „CZ – BIO – referenční číslo kontrolního subjektu“). Referenční číslo kontrolního subjektu je v ČR: 001 pro KEZ, 002 pro ABCertAG CZ, 003 pro Biokont CZ.
Na obalu může být současně s logem EU uvedeno i národní logo nebo logo soukromé organizace. Pro výrobce, kteří certifikují své výrobky v ČR platí i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO („biozebrou“, podle zákona 242/2000 Sb.).
Pokud je produkt označen logem EU, musí být uvedeno i místo, kde byly vyprodukovány suroviny (v EU, mimo EU, kombinace obou, příp. uvedení konkrétní země, pokud z ní pocházejí všechny použité suroviny).
Nařízení platí od 1. července 2010, obaly potištěné před tímto datem se mohou používat až do 1. 7. 2012.
Bio, 2010, č. 5, s. 16