Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stanovisko Pozemkového fondu ČR

16/06/10
smf

Stanovisko Pozemkového fondu ČR k získávání státních pozemků obcemi

Stanovisko Pozemkového fondu ČR k získávání státních pozemků obcemi

Jde o reakci na podnět pana starosty Bejčka z obce Nová Ves v Horách, který byl projednán na schůzi SPOV ČR dne 2.2.2010 a poté zaslán dopisem předsedy SPOV ministru zemědělství.
Text stanoviska PF ČR najdete Z D E

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov