Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

21/06/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce

Pěstování, sběr a zpracování léčivých rostlin v systému ekologického zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g365j3-1L547-1p95378&typ=1&val=102073
Seminář.
Přehlídka polních pokusů – osivo a sadba polních plodin
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g364j5-7L820-5p61286&typ=1&val=101867
Pozvánka na seminář.
Aktualizace Strategie financování implementace nitrátové směrnice
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g364j5-5L673-1p83594&typ=1&val=101861
Vláda aktualizovala strategii financování ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Ministerstvo zemědělství k růstu ekologického zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g364j2-3L820-4p14496&typ=1&val=101772
Očekává se do pěti let pětiprocentní nárůst spotřeby.
Zemí s největší rozlohou ekologicky obhospodařovaných ploch a ploch osetých GM plodinami v EU je Španělsko.
Rozhovor s Mgr. Janem Gallasem z oddělení ekologického zemědělství MZe ČR.  
 Páté, jubilejní setkání milovníků bio, proběhne 19. června. 
Biomléko a mléčné biovýrobky na evropských trzích   
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g363j2-3L609-4p55536&typ=1&val=101492
Přehled nejdůležitějších evropských trhů pro mléčné biopotraviny. Nejnovější statistický rozbor. 
Společnost TopBio mlýn, s.r.o. nabízí k prodeji plody muchovníku pocházející z české ekologické farmy na úpatí Krkonoš.  
Rostoucí zájem o uhlíkové štítky ve Velké Británii  
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g363j2-2L893-6p62972&typ=1&val=101490
Zjištění průzkumu Newcastle Business School na Northumbria University ve Velké Británii.  
Krajinné prvky – nová legislativa, jejich ochrana a čerpání podpor  
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g363j2-2L535-7p66690&typ=1&val=101489
Zpravodaj Ekozemědělci přírodě – květen 2010.
Krajinné prvky – jejich význam, registrace, zakládání a péče 
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g363j2-2L177-8p70408&typ=1&val=101488
Pozvánka na seminář.
2. aktualizované vydání příručky, kterou vydal Bioinstitut.
Pozvánka na konferenci.  
Sasovská biofarma obohacuje trh další masnou novinkou.
Pro je důležité upřednostňování výrobků s tzv. „environmentální přidanou hodnotou“.
Jsou stejné normy pro jakost obyčejných potravin a biopotravin?
Státní fond životního prostředí nabízí anglicko-český slovník životního prostředí
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g362j3-7L356-4p51574&typ=1&val=101251
Rozšířená, aktualizovaná verze.
První bionápoj v kategorii minerálních vod v České republice.  
Biopotraviny mají menší uhlíkovou stopu než konvenční potraviny
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=g360j2-2L618-6p82374&typ=1&val=100651
Výsledky aktuální studie, představené na pražském Biosummitu 2010.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy