Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ukončení 2. kola příjmu žádostí v MAS ORLICKO

03/05/10
smf

Aktuální informace z MAS ORLICKO.

Ukončení 2. kola příjmu žádostí v MAS ORLICKO
Dne 30.4.2010 v 16:00 hod. byl ukončen příjem žádostí o dotaci 2. výzvy MAS ORLICKO v Programu rozvoje venkova LEADER. Bylo přijato 26 žádostí, které nyní postoupí k administrativní kontrole a po té k bodovému hodnocení hodnotitelské komise.
Celková alokace k rozdělení v rámci této výzvy je 6.733.895,- Kč, při čemž požadovaná dotace celkem za všechny žádosti lehce převyšuje danou alokaci. 
Další 3. výzva bude vyhlášena začátkem července 2010.
 
Všem žadatelům přejeme mnoho úspěchů!

Zařazeno v Aktuality, MAS Orlicko