Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K reformě zemědělské politiky

24/05/10
smf

Růst a zaměstnanost jsou klíčové pro reformu zemědělské politiky, říkají Španělé.  Zdroj: EURACTIV

Zemědělství přijde Unii ročně na 50 miliard eur a v rámci nového finančního rámce po roce 2013 se sektor musí reformovat. Politici, kteří jsou pro zachování současné výše financování SZP, si uvědomují, že je třeba zemědělství napojit na širší komplex hospodářských, sociálních a environmentálních cílů EU. Celý článek najdete Z D E.

Zdroj: www.euractiv.cz