Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

24/05/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

k informacím v médiích o obsahu pesticidů v biopotravinách na základě kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Mají biopotraviny skutečně vyšší výživovou hodnotu než konvenční potraviny?
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a362D5-0F598-6j14008&typ=1&val=101288
Podle ACSH jsou biopotraviny komerční záležitost, tvrzení o vyšší výživové hodnotě se neprokázalo.
Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce roku 2009
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a362D4-3F798-5j84650&typ=1&val=101269
Titul získávají L. Mužikovská a V. Rudolf ze spol. AGROFYTO Lidečko.
Stanovisko ministerstva zemědělství k obsahu pesticidů v biopotravinách
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a362D2-0F535-3j26320&typ=1&val=101204
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.
Problémy s biokrmivem kontaminovaným dioxinem se v Německu vyskytl již v březnu, KAT však o něm informoval příslušné úřady opožděně.
Na základě příznivých výsledků analýz vzorků vajec z biochovů nosnic v Severním Porýní-Vestfálsku, ve kterých došlo ke zkrmování biokrmiva kontaminovaného dioxinem, byla všechna vejce (kromě tří případů) uvolněna do tržní sítě.
Vyjádření společnosti Pro-bio ke zprávě SZPI o obsahu pesticidů v biopotravinách
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D9-3F335-2j08888&typ=1&val=101128
Reakce postižené obchodní firmy.
Novináři hledají senzaci za každou cenu. Jaká jsou fakta?
Vyjádření SZPI k mylné interpretaci výskytu pesticidů v biopotravinách
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D7-9F377-2j53890&typ=1&val=101089
Tisková zpráva SZPI ze dne 13. 5. 2010.
Country Life spustil bio e-shop a novou webovou prezentaci
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D7-9F019-3j57608&typ=1&val=101088
Bio e-shop Country Life, který najdete na adrese www.countrylife.cz/bio-e-shop,doplňuje široké spektrum služeb firmy.
Organic.Edunet: Nová informační databanka o ekologickém zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D6-0F766-6j47226&typ=1&val=101037
Snadno dostupné informace v osmi evropských jazycích.
Ekologické zemědělství biodiverzitě příliš neprospívá
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D6-0F408-7j50944&typ=1&val=101036
Výsledky britského výzkumu.
Pozvánka na seminář.
Pozvánka na seminář.
Chov koz a ovcí, faremní zpracování mléka, regionální marketing
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D5-9F335-0j62098&typ=1&val=101033
Pozvánka na seminář.
Jeden z vítězů soutěže Česká biopotravina 2009 v mimořádné nabídce
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D5-0F387-6j55048&typ=1&val=101008
Mimořádná cenová akce  v květnu a červnu.
Vyjádření Potravinářské komory ČR k článku, který uveřejnily Hospodářské noviny dne 7.5.2010.
Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice nabízí novou řadu biovín z členského vinařství Veritas Bošovice.
Pozvánka na zajímavou akci.
Výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2010
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a361D1-8F176-9j89668&typ=1&val=100918
Program LIFE+ se skládá ze tří částí (pilířů) nazvaných „LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ Informace a komunikace“.
Oxokrotonové kyseliny izolované z houby šťavnatky inhibují klíčení spor a růst mycelia P. infestans.
Sonnentor rozšiřuje svoji nabídku ovocných koncentrátů o nové bylinné koncentráty a ledové čaje.
Údaje ze zprávy „ 2010 Organic Industry Survey“.
Evropané nejsou dobře informováni o úbytku biologické rozmanitosti
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a360D1-7F250-2j38144&typ=1&val=100636
Evropská komise zveřejnila průzkum Eurobarometru, podle něhož mnoho Evropanů neví, co si má pod pojmem biologická rozmanitost představit, a zároveň se domnívá, že nemá dostatečné informace o úbytku biologické rozmanitosti.
Cross compliance – zdroj MZe
Harmonogram příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2008 -2010
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=a359D7-0F365-8j25202&typ=1&val=100505
Program rozvoje venkova
Novinky ze Sonnentoru.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy