Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

10/05/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: Agronavigator

Týden pro fair trade v České republice se blíží – letos ve jménu kávy
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O361r1-7t819-0X93386&typ=1&val=100917
Česká republika se již po páté zapojí do celosvětových oslav „spravedlivého obchodu“. Týden pro fair trade – letos na téma káva – odstartuje v sobotu 8. května
Ožehavé otázky prosazování ekologických přístupů v ochraně přírody a krajiny v rámci hospodářských aktivit v kontextu ČR a EU
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O360r8-5t966-3X24288&typ=1&val=100828
Kříženci s podílem plemene duroc se v ekologickém chovu vyznačují lepší kvalitou masa.
Evropská letní akademie ekologického zemědělství – Živé setkání BIO světa – se uskuteční od 30. června do 2. července v Lednici.
Směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci národních programů SFŽP ČR
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O360r8-4t892-6X35442&typ=1&val=100825
Směrnice upravuje pravidla pro poskytování podpory z národních programů Fondu.
Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují VIII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce na základě Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 30/2010-18000 ze dne 11. února 2010
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O360r3-4t429-2X59680&typ=1&val=100684
 Po úspěšném absolvování akreditační přípravy a řízení získá žadatel akreditační certifikát v příslušné oblasti (podoblasti) a bude zapsán do Registru poradců Ministerstva zemědělství. Poradci akreditovaní MZe a vedeni v Registru mohou poskytovat poradenské služby v rámci Programu rozvoje venkova ČR Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb.
Na Jižním Městě vyrostl proutěný kompostér na bioodpad
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O360r2-1t544-9X93528&typ=1&val=100648
Na pražském Jižním Městě sdružení Ekodomov sbíralo pomlázky s mottem "Ani jedna pomlázka na zmar". Pomlázky nakonec na zmar nepřišly a vyrostl z nich krásný komunitní kompostér.
EU přijala nová pravidla pro biopotraviny, a to, že biopotraviny můžou obsahovat 0.9% procenta geneticky modifikovaných organismů (GMO). Předtím GMO nebylo v bio povoleno vůbec, viz porovnání staré a nové legislativy (kapitola 3.4).
Údaje za rok 2009.
Data o českém výrobci biopotravin s vedoucím postavením v segmentu sušenek a krekrů.
Loňský nárůst činí 7 %.
Adresář Kam pro bedýnky ukáže lidem cestu k jídlu z blízka
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=O359r4-0t660-4X33796&typ=1&val=100422
Adresář Kam pro bedýnky obsahuje kontakty na téměř 30 farmářů a bioklubů, kteří v České republice provozují tak zvané bedýnkové systémy dodávky čerstvých zemědělských produktů přímo konečným zákazníkům.
Od poloviny dubna je veškerá nabídka potravin a nápojů v restauracích a barech prodejen IKEA v Itálii certifikovaná BIO.  
Top 10 trendů kanadských šéfkuchařů.
dne 6.5.2010 se v Jihlavě uskuteční Veletrh produktů typických pro kraj Vysočina
Dostatek bóru je důležitý pro zajištění kvality hlíz.
Asociace organických farmářů ve Švédsku usiluje o zkrmování výlučně krmiv domácího původu. Do roku 2015 by chtěla úplně vyloučit dovoz zahraničních krmiv.
Tři biovývary v kostce.
Nová publikace Bioinstitutu.

Zařazeno v Aktuality, Odkazy