Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Otevřena debata o budoucnosti unijního zemědělství

15/04/10
smf

Eurokomisař pro zemědělství Dacian Cioloş se včera (12. dubna) poprvé setkal s europoslanci a diskutoval s nimi o podobě očekávané reformy společné zemědělské politiky. Zdroj: www.Euractiv.cz  

Cioloş otevřel debatu o budoucnosti unijního zemědělství

Dacian Ciolos

Eurokomisař pro zemědělství Dacian Cioloş se včera (12. dubna) poprvé setkal s europoslanci a diskutoval s nimi o podobě očekávané reformy společné zemědělské politiky.
Reformovaná společná zemědělská politika (SZP) může dle Daciana Cioloşe výrazně přispět k nové strategii udržitelného rozvoje Evropa 2020. 
Cioloş zdůraznil, že zemědělství bude motorem zeleného a udržitelného růstu. Nové postupy mohou výrazně přispět k účinnému boji proti klimatickým změnám a k nalézání nových cest, jak vyrábět více produktů a přitom spotřebovávat méně zdrojů, myslí si eurokomisař.
Budoucnost SZP po 2013
Během debaty v Parlamentu představil britský europoslanec George Lyon (ALDE) vlastní návrh budoucnosti SZP po roce 2013. Ve stručnosti dokument hovoří o férovější, zelenější a udržitelné zemědělské politice EU.
Jednou z nejvýbušnějších oblastí probíhající debaty o budoucnosti SZP jsou finance. V současnosti jde do zemědělské politiky asi 40 % unijního rozpočtu. V této debatě proti sobě stojí země jako Velká Británie či Nizozemsko, které chtějí SZP „zeštíhlit“, liberalizovat a zefektivnit. Opačný názor má největší příjemce unijních „zemědělských“ peněz – Francie.
Co se týče podoby přímých plateb, Cioloş řekl, že je příliš brzy na diskuzi o výši dotací nebo o dalších konkrétních otázkách. „Nejdříve se musíme shodnout na tom, co bude v oblasti plateb naším cílem. Až pak rozhodneme, jak se budou finance rozdělovat,“ zdůraznil komisař.
Občanská debata
Eurokomisař žádnou vlastní vizi o podobě SZP nepředstavil, přednesl ale několik klíčových otázek reformy SZP.
Cioloş by přivítal širší debatu o unijním zemědělství. „Chci znát myšlenky a návrhy nejen unijních farmářů, ale také ekologických organizací, spotřebitelů, ochránců zvířat,“ řekl a dodal, že SZP je „politikou pro všechny Evropany“.
Proto bude třeba vysvětlit evropské veřejnosti hlavní problémy unijní zemědělské politiky. Podle průzkumu Eurobarometru podporuje SZP asi 90 % občanů EU. Nicméně pouhých 30 % odpovědělo, že skutečně ví, z čeho se SZP skládá.
Dále Cioloş zmínil hlavní výzvy SZP do budoucna: potravinová bezpečnost, ochrana půdy a přírodních zdrojů, podpora ekonomického růstu ve venkovských oblastech a boj s klimatickými změnami.
SZP vznikla roku 1958 s cílem podpořit zemědělce, zvýšit jejich produkci a zajistit stabilní dodávky zemědělských komodit. Během posledních dvou dekád proběhly tři reformy SZP – v letech 1992, 1999 a 2003. V roce 2008 byl pak spuštěn proces „ozdravení“ (tzv. health check) SZP, jehož cílem je modernizace zemědělské politiky. Počítá se změnami v oblasti přímých plateb, které jsou vypláceny evropským zemědělcům, a s postupným snižováním jejich podílu na rozpočtu SZP.
Členské země se také shodly na snížení podpory farmářům a přesměrování peněz do politiky rozvoje venkova. Dalším velkým tématem je zrušení kvót na výrobu mléka.
Během roku 2010 bude probíhat debata o SZP a její podobě po roce 2013 v kontextu celkové reformy unijního rozpočtu.
Zdroj: Euractiv.cz