Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

12/04/10
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: www.agronavigator.cz

Českou biopotravinou roku 2009 se stal švestkový biodžem vyráběný společností Heliavita ve spolupráci s firmou TopBio. Vítězové převzali cenu včera večer na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze. Do 8. ročníku soutěže nominovalo 18 výrobců biopotravin celkem 39 výrobků v 6 kategoriích.  
Problematika modelování a předvídání možných následků klimatických změn na biodiverzitu je složitá. Nastanou zřejmě zvraty, migrace a vznik nových komunit, nemusí se však nezbytně jednat o masivní vymírání druhů.
Pozvánka na seminář.
Nový společný projekt.
Produkce bioryb vzrostla o 950 %. 
Zveřejněno Nařízení Komise č. 271/2010.
Čtení o biodynamickém zemědělství z teorie Rudolfa Steinera
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=D357g4-5i964-8m56388&typ=1&val=99878
Pozvánka na seminář.
Hlístice produkované v laboratorních podmínkách po krátké době hynou, proto vědci hledají možnosti, jak zvýšit jejich životaschopnost.
Zápory ekologického hospodaření.
Prezentace.
Právní výklad důležitých témat ekologického zemědělství.
Dokument nastiňující rozvoj v příštím období.
Studie ÚZEI.
Výzkum veřejnosti potvrdil výrazný zájem předškolních a školních zařízení a jídelen zavádět nebo rozšiřovat využívání biopotravin ve stravování. Ukazuje se, že ceny za jídla z biosurovin nejsou ve školních jídelnách tak vysoké, jak se očekávalo.
5. mezinárodní setkání zpracovatelů a distributorů produktů ekologického zemědělství proběhne ve dnech 6. a 7. května 2010 ve Varšavě.
Zajímavý koncept Zahradnictví Velehrad.
Valná hromada a oslavy 20. výročí PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=D357g0-4i448-8m87676&typ=1&val=99762
12. března 2010 se ve Stříteži u Jihlavy v komplexu hotelu Tři Věžičky uskutečnila Valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
Pozvánka na semináře týkající se odbytu biomléka.
Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=D357g0-3i017-3m02548&typ=1&val=99758
Ministerstvo zemědělství připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Aby se k přípravě tohoto materiálu mohla zapojit také široká veřejnost, probíhala během února na internetových stránkách eAgri veřejná konzultace k tomuto tématu.
Společnost HOPI POPI a.s. informuje veřejnost o bio rozinkách, ve kterých SZPI odhalila nadlimitní množství ochratoxinu A.
V ochraně proti drátovcům mají velký význam preventivní opatření; kromě chemických přípravků přicházejí v úvahu alternativní metody ochrany.
Počet ekologických zemědělců již dosahuje čísla 3000
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=D356g6-0i785-5m41272&typ=1&val=99640
Aktuální statistické údaje MZe. 
Limit 10 μg/kg byl splněn u téměř 94 % analyzovaných vzorků. Pochybnosti o praktikách některých podniků však vzbuzují extrémně vysoké hodnoty reziduí piperonylbutoxidu v ječmenu, nebo chlorpyrifos-metylu v pšenici.
 

Zařazeno v Aktuality, Odkazy